فوم F600 II – Super Foam

فوم F600 II – Super Foam مایع کف شیمیایی با قدرت خاموش کنندگی بسیار بالا میباشد. این کنستانتره دارای قابلیت تشکیل لایه نازک فیلم بوده که موجب اطفاء سریع انواع حریق های به وجود آمده از سوختهای هیدروکربنی می گردد.
نسبت اختلاط با آب نیم درصد (0.5%) و یک درصد (1%) می باشد که با توجه به حجم نسبتاٌ کم مصرفی، صرفه جویی در هزینه و کاهش فضای انبارش را در پی خواهد داشت.
این فوم بسیار قوی قابلیت اطفاء حریق های گروه A – B را دارد.