استان گلستان

نام نماینده : سیدجابرتقی نژاد
شماره موبایل : 09119970441
شماره تلفن وفکس : 01733234659
آدرس : گنبدکاووس – خیابان شهدای شرقی بعد از تقاطع دلگشاه نبش کوچه دهم – شرکت اطفا گنبد.