Turbo Nozzle 75 & 130 CL

مزایای استفاده از نازل Turbo Nozzle 75 & 130 CL
1 – با استفاده از این نازل براحتی میتوان از فوم هایی با قدرت بالا و حجم پایین مانند F600 II (super foam) 0.5 % – 1% استفاده کرد. بدلیل اینکه مخزن فوم آن با ظرفیت 2 لیتر به نازل متصل بوده و اینداکتور آن نیز که روی بدنه تعبیه گردیده در دسترس میباشد.
2 – مخزن این نازل با ظرفیت 2 لیتر میباشد که میتوان در صورت استفاده از فوم های :
– نیم درصد 400 لیتر آب
– یک درصد 200 لیتر آب
– سه درصد 67 لیتر آب
– شش درصد 32 لیتر آب را مسلح نمود
3 – با استفاده از این نازل میتوان براحتی، حسب شدت حریق، مصرف فوم را کنترل کرد.
4 – قابلیت استفاده را در تابلو های آتش نشانی موجود در ساختمانهای اداری و مسکونی دارد.
5 – با استفاده از این نازل کلیه اینداکتورهای In Line و مخازن فوم که معمولا میبایست دائماٌ کنترل شوند نیز حذف میگردد.
6 – افزایش قدرت مانور در هنگام عملیات اطفاء در ساختمانهایی که قدرت مانور آتش نشان محدود است.

برای دانلود کاتالوگ لطفا کلیک نمائید.

download-icon

ویدئو ها