کلاس بندی انواع آتش

  • کلاس A
  • کلاس B
  • کلاس C
  • کلاس D
  • کلاس E

کلاس A
مواد سوختنی ساده  و ریش ریش ( فیبری ) از جمله : چوب ، کاغذ ، لباس ، لاستیک و بعضی مواد پلاستیکی

کلاس B
مایعات قابل اشتعال از جمله : گازوئیل ، بنزین ، روغن ، رنگ ، رنگ برها ( تینر ) و هیدررو کربنهای مایع ( پروپان )

کلاس E
انرژی تجهیزات الکتریکی از جمله : وسایل الکتریکی ، سوئیچ ، پنل ، جعبه و ابزار الکتریکی

چگونه از آتش سوزی جلوگیری کنیم ؟

کلاس A –( مواد جامد قابل اشتعال معمولی ) :
آنها را بدرستی انبار کنید و در محیط کار آشغال وجود نداشته باشد و بدون درهم ریختگی باشد .
پارچه های روغنی را در ظروف دربسته نگهداری کنید و مطمئن شوید که درب آن بسته است .
موادقابل اشتعال و فیبری از جمله چوب ، کاغذ ، یا لباس را از منبعی که میتواند شعله ور کند دور کنید .

کلاس B – مایعات قابل اشتعال :
از مایعات قابل اشتعال فقط در محیطی که بخوبی تهویه می شود استفاده نماییم .
مایعات قابل اشتعال را از منابع حرارتی و آتش زنه دور نگه دارید .
مایعات قابل اشتعال را در وسایل سر بسته نگه دارید بطوریکه درب آن کاملا بسته شود و نشتی نداشته باشد و غیر قابل نفوذ مایعات قابل اشتعال باشد .
روی بسته بندی از علائم و نوشتن نوع ماده استفاده نمایید .

کلاس C – گازهای قابل اشتعال : 
گازهای قابل اشتعال را در سیلندر نگه دارید بطوریکه بدنه آن سالم   و مطمئن شوید که هیچ نشتی ندارد.
هرگز جهت استفاده بیشتر از گاز ، بدنه سیلندر را گرم نکنید .

کلاس D – فلزات قابل اشتعال :
تمام فلزات قابل اشتعال از جمله مگنزیم ، پتاسیم ، تیتانیم و سدیم مطابق با رهنمود مخصوصی که توسط  کارخانه سازنده (  MSDS  ) تهیه شده است باید نگهداری شود .

کلاس E – انرژی الکتریکی تجهیزات :
سیم ها و روکش های برق تجهیزات را مرتبا چک کنید . اگر هر گونه خطری را مشاهده کردید سریعا به مسئول مربوطه گزارش دهید  .
هر گونه بوی نا متعارفی که از وسایل الکتریکی می آید سریعا وارسی کنید .
از گرم شدن وسایل الکتریکی جلوگیری کنید . وسایل را همیشه تمیز و در وضعیت مطلوب نگهداری کنید .
هرگز از پریز بیش از اندازه برق خروجی مصرف ننمایید .
هرگز یک فیوز با ظرفیت بیشتردر مسیر یک جریان قرار ندهید .
اطراف پریزها و خروجی های برق ( یا دیگر وسایل جرقه زای الکتریکی ) از وجود مواد قابل اشتعال از جمله کاغذ ، لباس و غیره.
مطمئن شوید که تمام لامپها دارای محافظ باشند تا از تماس مستقیم با مواد قابل اشتعال جلوگیری شود .